Expourense, 10 y 11 de Mayo de 2017

Dª. MARÍA COUTINHO VILLANUEVA
SUBDIRECTORA XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

D. MANUEL CORREDOIRA LÓPEZ
DIRECTOR XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Dª. MARÍA ADELA QUINZÁ-TORROJA GARCÍA
DIRECTORA
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL – ISSGA

Dª. MARÍA VILLAR SUÁREZ
XEFA TERRITORIAL
DPTO. TERRIT. DA CONS. DE SANIDADE

D. YAGO BORRAJO SÁNCHEZ
XEFE TERRITORIAL
DPTO. TERRIT. DA CONS. DO MEDIO RURAL

Dª. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ-CUERVO PEÑA
XEFA DA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL
DELEGACIÓN PROV. DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

D. ANTONIO ÁLVAREZ VALENCIA
COMISARIO XEFE PROVINCIAL
COMISARÍA POLICÍA NACIONAL DE OURENSE

D. DAVID LLORENTE REY
XEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO DE OURENSE
DELEGACIÓN PROV. MINISTERIO DEL INTERIOR

D. ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR DO ISSGA EN OURENSE
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAUDE LABORAL – ISSGA

D. CAMILO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
XEFE GABINETE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

D. HÉCTOR GONZÁLEZ NÓVOA
XEFE DA SECCIÓN DE FORMACIÓN
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAUDE LABORAL – ISSGA

Dª. PILAR LÓPEZ-GUERRERO VÁZQUEZ
DECANA
ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE OURENSE

D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE
ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE - ICOM

D. ELIGIO NIETO LAMA
PRESIDENTE
ACO - ASOC. PROV. EMP. DE LA CONSTRUCCIÓN DE OURENSE

D. JOSE ANTONIO GROBA PRESA
DIRECTOR
FAURECIA

D. MIGUEL ÁNGEL ABELAIRA VÁZQUEZ
DIRECTOR PROVINCIAL
FREMAP

D. JAIME LUIS PEREIRA NOVOA
SECRETARIO XERAL
CEO - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE

D. ETELVINO BLANCO RODRÍGUEZ
SECRETARIO COMARCAL
CIG - CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA

D. MARIO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO XERAL
UGT DE OURENSE

D. PEDRO BARREIRO GONZÁLEZ
SECRETARIO XERAL UNION COMARCAL
COMISIÓNS OBREIRAS – CCOO

D. SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR
ORENSANEX, S.L.

D. RICARDO JAVIER BENDAÑA JÁCOME
DELEGADO
COL. OFIC. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE OURENSE

D. DARÍO LÓPEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO CORPORACIÓN
COL. OFIC. DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE OURENSE

D. JORGE JUAN LLORENTE VÁZQUEZ
JEFE PROVINCIAL
PROTECCIÓN CIVIL EN LA PROVINCIA DE OURENSE

D. ALBERTO DE PAULA PRIETO
PRESIDENTE DELEGACIÓN DE OURENSE
COL. OFIC. DE ARQUITECTOS DE OURENSE

D. SANTIAGO LUIS GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ
DECANO PRESIDENTE
COL. OFIC. DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE OURENSE

D. MANUEL ROJO LÓPEZ
PRESIDENTE
COL. DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

D. MANUEL FERNÁNDEZ BLANCO
TÉCNICO
PROTECCIÓN CIVIL DE OURENSE - CONCELLO DE OURENSE

D. JOSE ANTONIO BELLO MALAVE     
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE EMERXENCIAS SANITARIAS E XESTORES DE EMERXENCIAS DE GALICIA

D. JOSÉ BENITO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
OFICIAL RESPONSABLE
PARQUE DE BOMBEROS DE OURENSE

D. ALEJANDRO RUBÍN CARBALLO
DIRECTOR XERENTE
EXPOURENSE

Dª. EMMA GONZÁLEZ DIÉGUEZ
DIRECTORA ADXUNTA
EXPOURENSE

 

 

Todos los derechos reservados Aviso legal - 2017