PREVISEL 2022

D. CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE EMPREGO E IGUALDADE

D. JOSÉ LUIS MIRA LEMA
SECRETARIO XERAL DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Dª. MARÍA ADELA QUINZÁ-TORROJA GARCÍA
XERENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA – ISSGA

Dª. LAURA LOPÉZ DEL CASTILLO
XEFA TERRITORIAL
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE

D. YAGO BORRAJO SÁNCHEZ
XEFE TERRITORIAL
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

D. LUIS JORGE ÁLVAREZ FERRO
XEFE TERRITORIAL
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE DO MEDIO RURAL

Dª. MARÍA SOL NÓVOA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA CEO - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE

D. ALBERTO CONDE BÓVEDA
XEFE DO SERVIZO TÉCNICO E DE PLANIFICACIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA - ISSGA

Dª. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ-CUERVO PEÑA
XEFA DA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL
DELEGACIÓN PROV. DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

D. ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ
XEFE DO CENTRO ISSGA - OURENSE
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA – ISSGA

D. CAMILO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
XEFE GABINETE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

D. HÉCTOR GONZÁLEZ NÓVOA
XEFE DA SECCIÓN DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E DOCUMENTACIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA – ISSGA

Dª. PILAR LÓPEZ-GUERRERO VÁZQUEZ
DECANA
ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACÍA DE OURENSE

D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE
ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE - ICOMOU

D. SANTIAGO FERREIRO PÉREZ
PRESIDENTE
ACO - ASOC. PROV. EMP. DE LA CONSTRUCCIÓN DE OURENSE

D. MIGUEL ANGEL ABELAIRA VÁZQUEZ
DIRECTOR PROVINCIAL
FREMAP

D. ANXO PÉREZ CARBALLO
SECRETARIO COMARCAL
CIG - CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA

D. CRISTOBAL MEDEIROS
SECRETARIO XERAL
UGT DE OURENSE - VALDEORRAS - VERÍN

Dª. ANA ISABEL BARRIOS LÓPEZ
SECRETARIA XERAL UNIÓN COMARCAL

COMISIÓNS OBREIRAS – CCOO

D. SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR
ORENSANEX, S.L.

D. RICARDO JAVIER BENDAÑA JÁCOME
DELEGADO
COL. OFIC. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE OURENSE

D. DARÍO LÓPEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE
COL. OFIC. DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE - COAAT OURENSE

D. JOSÉ OLIVIER REBOREDO CAMPOS
XEFE PROVINCIAL
SERVIZO PROVINCIAL DE EMERXENCIAS DE OURENSE

D. RAFAEL CASTRO ARMESTO
PRESIDENTE DELEGACIÓN DE OURENSE
COL. OFIC. DE ARQUITECTOS DE GALICIA

D. SANTIAGO LUIS GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ
DECANO PRESIDENTE
COL. OFIC. DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE OURENSE – COITI DE OURENSE

D. MANUEL ROJO LÓPEZ
PRESIDENTE
COL. OFIC. DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

D. MANUEL FERNÁNDEZ BLANCO
TÉCNICO
CONCELLO DE OURENSE - PROTECCIÓN CIVIL DE OURENSE

D. JOSE ANTONIO BELLO MALAVE     
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE EMERXENCIAS SANITARIAS E XESTORES DE EMERXENCIAS DE GALICIA

D. JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ FEIJOÓ
XEFE DO SERVIZO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO E PROTECCIÓN CIVIL
CONCELLO DE OURENSE - PARQUE DE BOMBEIROS

D. ROGELIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR XERENTE
EXPOURENSE

Dª. CRISTINA ÁLVAREZ BERMEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
EXPOURENSE

 

 

 

 

 

Todos los derechos reservados Aviso legal - 2022