COMITÉ ASESOR

Dª. MARÍA ADELA QUINZÁ-TORROJA GARCÍA

XERENTE INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA – ISSGA

Dª. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ

DIRECTORA XERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL XUNTA DE GALICIA - CONS. DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Dª. LAURA LOPÉZ DEL CASTILLO

XEFA TERRITORIAL XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE

D. YAGO BORRAJO SÁNCHEZ

XEFE TERRITORIAL XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

D. LUIS JORGE ÁLVAREZ FERRO

XEFE TERRITORIAL XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE DO MEDIO RURAL

Dª. MARISOL NÓVOA RODRÍGUEZ

PRESIDENTA CEO - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE

D. ALBERTO CONDE BÓVEDA

XEFE DO SERVIZO TÉCNICO E DE PLANIFICACIÓN INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA - ISSGA

Dª. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ-CUERVO PEÑA

XEFA DA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DELEGACIÓN PROV. DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

D. ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

XEFE DO CENTRO ISSGA - OURENSE INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA – ISSGA

D. CAMILO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

XEFE GABINETE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

D. HÉCTOR GONZÁLEZ NÓVOA

XEFE DA SECCIÓN DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E DOCUMENTACIÓN INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA – ISSGA

Dª. PILAR LÓPEZ-GUERRERO VÁZQUEZ

DECANA ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACÍA DE OURENSE

Dª. PILAR GARZÓN GUITERIA

PRESIDENTA ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE - ICOMOU

D. SANTIAGO FERREIRO PÉREZ

PRESIDENTE ACO - ASOC. PROV. EMP. DE LA CONSTRUCCIÓN DE OURENSE

D. MIGUEL ANGEL ABELAIRA VÁZQUEZ

DIRECTOR PROVINCIAL FREMAP

D. ANXO PÉREZ CARBALLO

SECRETARIO COMARCAL CIG - CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA

D. CRISTOBAL MEDEIROS FERNÁNDEZ

SECRETARIO XERAL UGT DE OURENSE - VALDEORRAS - VERÍN

Dª. ANA ISABEL BARRIOS LÓPEZ

SECRETARIA XERAL UNIÓN COMARCAL COMISIÓNS OBREIRAS – CCOO

D. SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ORENSANEX, S.L.

D. EDUARDO BALVÍS OUTEIRIÑO

DELEGADO EN OURENSE COL. OFIC. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA

D. DARIO LÓPEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE COL. OFIC. DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE - COAT OURENSE

D. JOSÉ OLIVIER REBOREDO CAMPOS

XEFE PROVINCIAL SERVIZO PROVINCIAL DE EMERXENCIAS DE OURENSE

Dª. EMMA NORIEGA GARCÍA

PRESIDENTA DELEGACIÓN DE OURENSE COL. OFIC. DE ARQUITECTOS DE GALICIA

D. SANTIAGO LUIS GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ

DECANO PRESIDENTE COL. OFIC. DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE OURENSE – COITI DE OURENSE

D. MANUEL ROJO LÓPEZ

PRESIDENTE COL. OFIC. DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

D. MANUEL FERNÁNDEZ BLANCO

TÉCNICO CONCELLO DE OURENSE - PROTECCIÓN CIVIL DE OURENSE

D. JOSE ANTONIO BELLO MALAVE

PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE EMERXENCIAS SANITARIAS E XESTORES DE EMERXENCIAS DE GALICIA

D. CÉSAR PICHEL RODRÍGUEZ

XEFE DO SERVIZO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO E PROTECCIÓN CIVIL CONCELLO DE OURENSE - PARQUE DE BOMBEIROS

D. ROGELIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR XERENTE EXPOURENSE

Dª. CRISTINA ÁLVAREZ BERMEJO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EXPOURENSE